Street Handball Persian Rules Iran, قوانین هندبال خیابانی

Street Handball Persian Rules Iran, قوانین هندبال خیابانی

قوانین هندبال خیابانی

این بازی میتواند توسط همه افراد ودر همه سنین و در راستای بازی جوانمردانه برگزار شود.

1-بازی جوانمردانه  بدون درگیری

2-بازی بدون دریبل ماکزیمم سه دریبل

3-بازی از یک به یک تا چهار به چهار هر تیم هفت نفر

4-بازی با دودروازه در فضای بین دو دروازه

5-شما نمیتوانید اقدام به گلزنی کنید تا بازیکنان شما توپ را لمس نکرده باشند.

6-پس از دریافت گل بازی از مقابل دروازه اغاز میگردد .

7-هر بازیکنی میتواند دروازبان باشد و دروازبان میتواند در حمله نیز شرکت کند.

8-بعد از حمله تیم میبایست به جایگاه دفاع برگردد و قبل از حمله حریف خط دروازه را لمس کند.

9-دفاع باید غیر تهاجمی باشد.اجازه دهید بازی در جریان باشد .

10- در مواقعی که بیش از چهار خطای خط انجام  شود .

11-پرتاب 7متر درصورتیکه خطای بدنی و هل دادن اتفاق بیوفتد انجام میگیرد.

12-بعد از مسابقه همه بازیکنان روبروی هم قرارمیگیرندو دستان خودرا برای هم تکان میدهند و میگویند ممنون بابت بازی خوب.

13-هرنوع توپی میتواند استفاده شود توپ مخصوص نرم توپهای فوم و سایر توپهای هندبال خیابانی

14-سیستم نتیجه برای بچه های کوچک یا نونهال و خردسال نیاز به ثبت گل نیست مسئله مهم بازی ایجاد شادی و نشاط در انها میباشد.

15-قوانین و مقررات بازی باید قبل و حین بازی به بازیکنان توضیح داده شود و اختلافات باید از طریق مربیان و داوران حل و فصل گردد.

16-بازی توام باشادی  مختلط دختر و پسر در سنین پایین  همراه با موزیک میتواند باشد.

17-قوانین بالا قراردادی هستند و تعیین نوع بازی و شرایط آن بستگی به محیط و نوع بازیکنان شما دارد.(توافقی)

زمان خوبی داشته باشید جوانمردانه بازی کنید و از انجام بازی لذت ببرید.

PDF/Print version SH Persian>>

How to play Street Handball - Summer Fun event Esbjerg, Denmark

Video click twice the play button. ;D

زمین بازی هندبال خیابانی

برای بالا بردن تحرک و حس رقابت بیشتر در هر مسابقه میتوان بسته به نوع یا اندازه زمین محل بازی را در یک دروازه انجام داد و یا انرا به دو دروازه تبدیل کنید و بازی واقعی را بری هیجان بیشتر برگزار کنید.

دروازبان

هربازیکنی میتواند در دروازه قرار بگیرد و بازیکنان محدودیتی در دروازبانی ندارند. 

برای تعویض میبایست ابتدا بازیکن از زمین خارج و سپس بازیکن جایگزین وارد گردد هیچ محدودیت مکانی برای ورود و خروج یار تعویضی نیست.

سیستم ثبت نتیجه

برای بچه های خیلی کوچک نیاز به ثبت گل و اعلام نتیجه نیست برد و باخت نداریم مهم ایجاد شادی و نشاط بین انهاست این بدین معناست که برای انها تابلو اسکوربورد نداریم.

به قول دانمارکیها در هندبال خیابانی ما گلها را تا سه شمارش میکنیم و سپس بازی با هیجان ادامه پیدا میکند و گویا بازیکنان نتیجه را فراموش کرده اند و در پایان به قید قرعه به  بازیکنان جوایزی داده میشود.

برگزار کننده

میتواند یک مربی یا از والدین ویا شخص ثالثی باشد به همکاری مربیان تیمها

وظیفه برگزارکننده است که به شرکت کنندگان اطمینان و ارامش بدهد و برای انان تجربه خوبی ایجاد کند و انها احساس کنند که خودشان برگزار کننده هستند.

برگزار کننده باید توجه بازکنان را از نتیجه دور کند و تمرکز انها را در بازی هندبال و تجربه خوب وجدید بالا ببرد و در جریان بازی ازدرگیری و اغتشاشات جلوگیری کند .

در واقع برگزار کننده داور نیست وظیفه برگزار کننده اینستکه قوانین را اموزش دهد و بازیکنان را در انجام بازی بهتر هدایت کند و تمرکز انها را معطوف به بازی بهتر برساند.

ابعاد زمین

شما تصمیم میگیرید که در چه ابعادی زمین بازی را طراحی کنید(10 متر عرض در 20مترطول) دو دروازه در طرفین هرنیمه خطوط نقطه ایی باید در  راستای یک خط راست باشند.

ترسیم ناحیه پرتاب 4متری بجای 6متر و سه متر از طرفین فضای ازاد (بجای 6متر 4متر کشیده شود)

ابعاد دروازه مینی برای خردسالان 2.4متر در 1.6 متر میباشد.

PDF/Print version SH Persian>>

For more information contact our:

Project Manager and Fair Play Coach for

Street Handball Iran

Mansour Akbrabadi Bozchelouei

Here>>

Street Handball Iran
Street Handball Persian Rules Iran, قوانین هندبال خیابانی
Street Handball Persian Rules Iran, قوانین هندبال خیابانی
Music Video Credits:
––––––––––––––––––––––––––––––
Freedom by Roa https://soundcloud.com/roa_music1031 
Creative Commons — Attribution 3.0 Unported — CC BY 3.0
Free Download / Stream: https://bit.ly/-_freedom
Music promoted by Audio Library https://youtu.be/vJdHGwJKMwY
Roa Music Website – https://roamusic.wixsite.com/roamusic
––––––––––––––––––––––––––––––