Street Håndbold regler, lang beskrivelse

 

 

Kære Danske Street Handball fans,

Vi søger håndbold foreninger eller skoler der kunne være interesseret i at starte/arrangere et street handball event/time/træning.

Vi søger også dig der brænder for håndbold der kunne tænke dig at gøre en forskel med street håndbold i Danmark og ude i verden, sammen med Street Handball Denmark og Street Handball International.

Hvis du har håndbold træner erfaring/ idrætslærer eller god til at redigere video eller syntes det sjovt at lave hjemmesider og bruge sociale medier og kunne tænke dig at få frivilligt arbejde der kan føre meget mere med sig på dit C.V.

Så tøv ikke med at kontakte os med dit håndbold C.V.  her>>

Street Håndbold Regler, lang beskrivelse

PDF/Print lang beskrivelse>>

Til siden kort beskrivelse>> – Street Håndbold i skolen>>

Spillet alle kan spille på tværs af køn, alder og med fair play-regler.

Spilles på jeres torv/nabolag/skole/multibane/indendørs osv.

Hvordan spilles der:

 • Spil fair uden fysisk kontakt. (Ingen tacklinger/berøringer, kun blokere skud og bolden. Bolden kan kun erobres når bolden er “fri” (I luften eller på jorden.)) Bruges der fysisk kontakt, skub osv. mod en modspiller, lige meget hvor på banen, gives der straffekast.
 • Ingen driblinger. Maks. 3(4) skridt. Vigtigt at spilleren får en Flowoplevelse/Aha oplevelse. Lad spillet “flyde”, undgå spilstop ved for eksempel lille overtrådt, 4 skridt osv.
 • 4 mod 4 spillere, (Three-a-side, Four-a-side, Five-a-side) Alt efter banens størrelse.
 • Spilles til 2 mål* Med to målfelter. (Bane størrelse osv. side 3).
 • Målmanden deltager i angrebet, (Så det angribende hold spiller i overtal. Det giver mulighed for flere afslutninger og derved undgås mange 1 mod 1 situationer fordi holdet er i overtal.) (**Udskiftning)
 • Efter en scoring sættes spillet i gang fra mål. 

(Når der gives op fra mål giver det et mere flydende spil og færre afbrydelser fra spilvejlederen og mere tid til spil.)

 • Hver bedømmelse er lavet ved dialog imellem spillerne, med eller uden spilvejleder**
How to play Street Handball at school with Fair Play rules, Part 1, Mini Street Pitch

Video click twice the play button. ;D

(Se videoen klik play knappen.)

De næste regler er kun til inspiration, det er jer der bestemmer, hvordan Street Handball 

spilles i jeres nabolag. Brug evt. små lege/øvelser med bolden som opvarmning.

Forsvar/Angreb: (Det kan anbefales)

 • Alle spillere fra det angribende hold skal være over midten eller bolden, for at en scoringen kan godkendes.

(Er effektiv til at få alle med frem og endda får de måske pulsen op i hver angreb.)

 • Alle spillere på det angribende hold skal røre bolden eller 3 berøringer, før der må skydes mod mål. 

(Dette hjælper til med at alle spillere føler sig som en del af spillet og holdet. Samme tid tages farten ud af spillet og derved undgås mange 1 mod 1 situationer, i eksempelvis et kontraløb.)

 • Personen der har skudt bytter med udskiftningsspilleren, og udskiftningsspilleren bliver forsvarsspiller eller målmand. (Udskiftningsspilleren kan fint stå ved siden af målet, klar til at gå i mål, imens spilleren der har skudt løber ud ved midterlinien.) Husk. Der er ingen faste positioner.
 • Bruges der fysisk kontakt, skub osv. mod en modspiller, lige meget hvor på banen, gives der straffekast.
 • Det hold der har afsluttet et angreb eller har mistet bolden skal løbe tilbage og røre målfeltet før de må forsvare.
 • Street Handball International (SHI) anbefaler at forsvaret spiller defensiv opdækning:

Der må ikke fiskes/dækkes højt. Det kan gøres ved at det hold der har afsluttet et angreb/mistet bolden skal løbe tilbage og stå eller røre linjen til målfeltet før de må forsvare. Ved at sige det forsvarerne hold skal stå på linjen til målfeltet, gør at de ikke jagter bolden over hele bane. (Offensiv opdækning kan dog også vælges, eller der spilles frit.)

 
 • Der skal gives hånd og siges “tak for kampen” efter hver kamp. ;)
 • Husk. Der kan sagtens vælges at mixe piger, drenge og alle alders grupper, fordi fysisk kontakt ikke er tilladt.
 • Hvis der er stor aldersforskel i blandt spillerne, kan de ældste spillere fint spille med deres dårlige hånd.

Du kan vælge:

 • Scoringssystem.
 • For de yngste børn anbefales at der ikke spilles med at tælle mål/point. 

Det vigtigste er at ha´ det sjovt. Det vil også sige uden pointtavle. 

(Fra et street håndbold event i danmark. “Vi talte mål til der var scoret cirka 3 mål, og pludselig glemte spilvejlederen og bagefter spillerne endda hvor mange mål der blev scoret, men spillet fortsatte og børnene hyggede sig og havde det sjovt. Til sidst trak vi lod om præmier for de deltagende.”)

 • For ældre spillere kan der vælges:
  • 1 point = almindelige mål. 
  • 2 point = bag om ryg og mellem ben, straffekast, målmands scoring, spektakulære mål eks. vip/piruetter (vejlederens vurdering).
  • Hvis i spiller med at tælle mål/point og et hold er foran med mere end 3 mål, kan kampen justeres ved at tage en spiller ud eller sætte en extra spiller ind på holdet der er bagud.
    
 • Vi anbefaler i børnerækkerne, at hvis der skal gives præmier trækkes der lod om dem. 
 • Varighed: 1 x 5 minutter eller 2 x 5 minutter. (Alt efter hvor mange hold)
 • Alle “bolde”/håndbolde/soft/håndbolde/street handball bolde kan bruges.
 • Fair Play -diplom til alle.
 • Leg og ha’ det sjovt (Mix piger og drenge) måske med musik/DJ ;D

Street Håndbold regler bane kort beskrivelse

Street Håndbold banen:

 • Spilles til 2 mål med to målfelter (halvmåne linie eller lige linie felter gerne stiplet 4 eller 6 meter foran hvert mål, alt efter om det er børn eller voksne. (Målstørrelse 1,60 x 2,40)

Street Handball Goal Pro

 • Bane størrelse bestemmer i selv, vi anbefaler 10(13) meter bred x 20 meter lang, passer godt til 4 mod 4 personer. (13 meter bred x 20 meter lang, er en indendørs mini bane)

Det kommer også an på gaden/markedsplads/torvet/skolegården/parkeringsplads/lukket gade projekt eller streetbanen/multibane eller din udendørs/indendørs håndboldbane.

 • * Når du spiller til 2 mål, vil du opleve mere sjov og endda udfordre din kondition, få mere motion og lade nye håndboldspillere se hvor sjovt det `rigtige´ spil er. At  spille mod 1 mål er “fint”, men man kan undre sig over, hvorfor fodbold er blevet en så udbredt sport? Vi tror ikke, det ville have været, hvis det var blevet spillet med kun 1 mål.
 • Du kan spille Street Handball alle steder.
Street Handball with Singleture.dk at Club La Santa

Video click twice the play button. ;D

(Idéer til til street håndbold på jeres multibane. Se videoen klik play knappen.)

**Spilvejlederens opgave:

Spilvejlederen kan være en træner/forældre eller en tredjeperson: 

Det er vejlederens opgave sammen med træneren fra hvert hold at sikre den gode oplevelse at alle kampens deltagere har positiv/fair oplevelse med fra spillet. Vejlederen skal hjælpe til med at fjerne spillernes opmærksomhed fra resultatet og i stedet fokusere på den gode håndboldoplevelse, om den aktuelle spilsituation, flow i spillet, undgå for mange spilstop. Det vil sige vejlederen skal ikke dømme, hun/han skal vejlede spillerne om regler og det spillerne gjorde godt osv.

 • Det er vejlederens opgave at lægge mærke til, om alle børn er aktivt med – og får lov til at skyde mod mål.
 • Bliver der brugt fysisk kontakt, skubbes der osv, lige meget hvor henne på banen, er det nødvendigt med straffekast “Penalty”. Sker det anden gang kan der vælges at tage spilleren ud til modstanderne har scoret et eller to mål.

Vejlederen kan stoppe kampen kortvarigt, hvis spillet udvikler sig i en uheldig retning og opfordre stærkeste hold til at arbejde med:

 • Tekniske udfordringer for spillerne. (Der skal laves en finte eller kryds før der må scores, osv.)
 • Angreb uden målmand for stærkest hold (Det stærkeste hold spiller 3 mod 3 i angreb)
 • Hvis et hold er bagud med mere end 3 mål, kan der justeres ved at holdet der er bagud får en ekstra spiller på banen, eller omvendt holdet der er foran må tage en spiller ud.
 • Leg og læring bør forsat prioriteres højere end resultater af kampen. Fokuserer på glæden ved spillet.

“Keep it simple”

Få regler – Spil for at have det sjovt – Undgå for mange spilstop.

God fornøjelse og nyd holdånden.

PDF/Print lang beskrivelse>>

Til siden kort beskrivelse>>Street Håndbold i skolen>>

Street Handball 15th Anniversary with Fair Play

Video click twice the play button. ;D