fbpx

Street Handball Persian Rules Iran, قوانین هندبال خیابانی

قوانین هندبال خیابانی

این بازی میتواند توسط همه افراد ودر همه سنین و در راستای بازی جوانمردانه برگزار شود.

1-بازی جوانمردانه  بدون درگیری

2-بازی بدون دریبل ماکزیمم سه دریبل

3-بازی از یک به یک تا چهار به چهار هر تیم هفت نفر

4-بازی با دودروازه در فضای بین دو دروازه

5-شما نمیتوانید اقدام به گلزنی کنید تا بازیکنان شما توپ را لمس نکرده باشند.

6-پس از دریافت گل بازی از مقابل دروازه اغاز میگردد .

7-هر بازیکنی میتواند دروازبان باشد و دروازبان میتواند در حمله نیز شرکت کند.

8-بعد از حمله تیم میبایست به جایگاه دفاع برگردد و قبل از حمله حریف خط دروازه را لمس کند.

9-دفاع باید غیر تهاجمی باشد.اجازه دهید بازی در جریان باشد .

10- در مواقعی که بیش از چهار خطای خط انجام  شود .

11-پرتاب 7متر درصورتیکه خطای بدنی و هل دادن اتفاق بیوفتد انجام میگیرد.

12-بعد از مسابقه همه بازیکنان روبروی هم قرارمیگیرندو دستان خودرا برای هم تکان میدهند و میگویند ممنون بابت بازی خوب.

13-هرنوع توپی میتواند استفاده شود توپ مخصوص نرم توپهای فوم و سایر توپهای هندبال خیابانی

14-سیستم نتیجه برای بچه های کوچک یا نونهال و خردسال نیاز به ثبت گل نیست مسئله مهم بازی ایجاد شادی و نشاط در انها میباشد.

15-قوانین و مقررات بازی باید قبل و حین بازی به بازیکنان توضیح داده شود و اختلافات باید از طریق مربیان و داوران حل و فصل گردد.

16-بازی توام باشادی  مختلط دختر و پسر در سنین پایین  همراه با موزیک میتواند باشد.

17-قوانین بالا قراردادی هستند و تعیین نوع بازی و شرایط آن بستگی به محیط و نوع بازیکنان شما دارد.(توافقی)

زمان خوبی داشته باشید جوانمردانه بازی کنید و از انجام بازی لذت ببرید.

PDF/Print version SH Persian>>

Street Handball at school, How to play with Fair Play rules, Part 1

We are happy to show you Street Handball at school ;)Street Handball Denmark visited Bakkevejens Skole in Bramming, Denmark. The school features classes (seventh through ninth grade) with optional subjects in this case, sports ?Here, we organized games ?‍♀️ and we were playing street handball ?‍♂️ on their new and very cool multi street court. See the awesome video on How to play Street Handball, Part 2 will soon come. The video is from 3 Fridays last summer, ?Awesome game to play during breaks/physical education classes.The whole idea of street handball is that students learn how to control the game completely by themselves.With or without interruptions from the sports teacher / supervisor. :)#streethandball #multicourt #streethandballatschool #streethandballcom #howtoplaystreethandballSee part 2 here- www.facebook.com/streethandball/videos/307520476930558/How to play Street Handball with Fair Play rules.- You may play Street Handball anywhere. Your street, school yard, street pitch, grass area or your indoor handball court, etc.- No physical contact.- No dribbling, Max 3(4) steps. Let the game "flow", avoid interruptions.- The goalkeeper participate in the attack, so the attacking team will be a man extra. This enables more shots at the goals and will prevent many one against one contacts.The next ideas for rules are only for inspiration; it is up to you to determine how to play Street Handball.- Everyone on the attacking team must touch the ball before the team can throw at the goal. This helps every player to be part of the game, in every attack.- All players from the attacking team must have crossed the centre line before they can throw at the goal.- The person who is finishing the attack has to be substitute with a team mate from the bench.In a kind of rotation system and the substitute player starts as defence player or goalkeeper.And the defending team has to run back and touch the goal area zone before they can start their defence. It may be chosen that the defending players may not steal the ball.- 4vs4 players. Depending on field size.- The size of this Multi Court is 10 meters wide x 20 meters long.- When a girl scores it will count for 2 goals.- Play and have fun girls and boys. Maybe with some DJ music. ;DMusic from Facebook Sound CollectionAFK from Kiri TChilly Willy from Charlie Peacock

Slået op af Street Handball International i Fredag den 5. juni 2020

زمین بازی هندبال خیابانی

برای بالا بردن تحرک و حس رقابت بیشتر در هر مسابقه میتوان بسته به نوع یا اندازه زمین محل بازی را در یک دروازه انجام داد و یا انرا به دو دروازه تبدیل کنید و بازی واقعی را بری هیجان بیشتر برگزار کنید.

دروازبان

هربازیکنی میتواند در دروازه قرار بگیرد و بازیکنان محدودیتی در دروازبانی ندارند. 

برای تعویض میبایست ابتدا بازیکن از زمین خارج و سپس بازیکن جایگزین وارد گردد هیچ محدودیت مکانی برای ورود و خروج یار تعویضی نیست.

سیستم ثبت نتیجه

برای بچه های خیلی کوچک نیاز به ثبت گل و اعلام نتیجه نیست برد و باخت نداریم مهم ایجاد شادی و نشاط بین انهاست این بدین معناست که برای انها تابلو اسکوربورد نداریم.

به قول دانمارکیها در هندبال خیابانی ما گلها را تا سه شمارش میکنیم و سپس بازی با هیجان ادامه پیدا میکند و گویا بازیکنان نتیجه را فراموش کرده اند و در پایان به قید قرعه به  بازیکنان جوایزی داده میشود.

برگزار کننده

میتواند یک مربی یا از والدین ویا شخص ثالثی باشد به همکاری مربیان تیمها

وظیفه برگزارکننده است که به شرکت کنندگان اطمینان و ارامش بدهد و برای انان تجربه خوبی ایجاد کند و انها احساس کنند که خودشان برگزار کننده هستند.

برگزار کننده باید توجه بازکنان را از نتیجه دور کند و تمرکز انها را در بازی هندبال و تجربه خوب وجدید بالا ببرد و در جریان بازی ازدرگیری و اغتشاشات جلوگیری کند .

در واقع برگزار کننده داور نیست وظیفه برگزار کننده اینستکه قوانین را اموزش دهد و بازیکنان را در انجام بازی بهتر هدایت کند و تمرکز انها را معطوف به بازی بهتر برساند.

ابعاد زمین

شما تصمیم میگیرید که در چه ابعادی زمین بازی را طراحی کنید(10 متر عرض در 20مترطول) دو دروازه در طرفین هرنیمه خطوط نقطه ایی باید در  راستای یک خط راست باشند.

ترسیم ناحیه پرتاب 4متری بجای 6متر و سه متر از طرفین فضای ازاد (بجای 6متر 4متر کشیده شود)

ابعاد دروازه مینی برای خردسالان 2.4متر در 1.6 متر میباشد.

PDF/Print version SH Persian>>

 

Street Handball Rules with 2 goal frames field pitch Street Handball International

Google Translate »

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.